Stichting Aanpak Financieel Economische Criminaliteit In Nederland

                 

                       

 

Deze site is vanaf 1 januari 2009 niet meer opengesteld voor meldingen over identiteitsfraude.

 

 

Welkom bij Identiteitsfraude.nl . Dit meldpunt was tot en met 31 december 2008 voor burgers opengesteld om ervaringen te verzamelen op het gebied van misbruik van identificerende gegevens (= persoonlijke gegevens die leiden tot uw identiteit). Een eerste rapport met de ervaringen van slachtoffers is inmiddels verschenen. Onderzoek wordt voortgezet in samenwerking met de Erasmus Universiteit Rotterdam.  Inmiddels is het Meldpunt Identiteitsfraude onder verantwoordelijkheid van het Ministerie van Binnenlandse Zaken opengesteld voor meldingen en heeft onze stichting met de rijksoverheid de eerste afspraken gemaakt over verdere samenwerking op dit punt. 

 

Per 1 maart 2010 opent het Centraal Meld- en Informatiepunt Identiteitsfraude en –fouten (CMI). Het definitieve Meldpunt wordt gevormd door Postbus51 (eerste- en tweedelijns ondersteuning aan melders en burgers met vragen), een ketenregisseur van het ministerie van BZK (co÷rdinatie van de behandeling van meldingen in tweede- en derde lijn) en een aantal ketenpartners (zoals KMar/ECID, politie, IND, RDW, OM) die zich door middel van een arrangement hebben gecommitteerd aan het snel en adequaat behandelen van meldingen die worden doorgestuurd door de ketenregisseur. De nieuwe contactgegevens van de betrokkenen van het nieuwe CMI zijn nu al te vinden op de site (http://www.bprbzk.nl/idfraude) – begin maart zal het nieuwe CMI een eigen site lanceren (www.cmi-identiteitsfraude.nl).

Wilt u melden over identiteitsfraude ? Klik hier